Werkwijze

Na het eerste contact vindt een intakegesprek plaats met de leerling, ouders en/of de school. Daarin worden zaken verduidelijkt als: wat is de hulpvraag, welke verwachtingen zijn er en past de vraag bij wat er geboden kan worden?

Mogelijk wordt er een aanvullend onderzoek uitgevoerd of doorverwezen naar een andere deskundige, zoals een psycholoog of orthopedagoog. Hierna wordt een handelingsplan opgesteld. Dit handelingsplan wordt gebruikt als uitgangspunt voor de Remedial Teaching.  Tijdens de uitvoering is er met betrokkenen regelmatig voortgangsoverleg. Zo nodig wordt tussentijds het handelingsplan bijgesteld.

Aan het eind van de periode, van 10 sessies, wordt een verslag gemaakt van de afgelopen periode. Dit verslag wordt besproken met de leerling, ouders en eventueel met de school. Hierbij wordt ook bekeken of een nieuwe begeleidingstermijn wenselijk is. 

Mogelijkheden

In mijn praktijk in Bilthoven begeleid ik de leerlingen van zowel basis- als voortgezet onderwijs. Online begeleiding mogelijk, waarbij gewerkt wordt met een beveiligde digitale leeromgeving.

Ik maak gebruik van diverse toetsen, waaronder een vragenlijst voor effectieve leerstrategieën en screening van dyslexie en dyscalculie. Wanneer meer onderzoek nodig blijkt, werk ik samen met psychologen. Door deze samenwerking blijven zowel overbodig onderzoek als kosten beperkt.

Het komt ook voor dat ik in de klas van de leerling kom praten over verschillend zijn. Hierbij ligt de nadruk niet op de leerling, maar op begrip en respect krijgen voor elkaar.


Ik ben geregistreerd lid van de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT), geregistreerd bij het SKJ en heb het KIWA keurmerk en ben aangesloten bij Zorg voor ZZP.