Over Aviover

Bij tegenvallende schoolresultaten is de motivatie om naar school te gaan soms ver te zoeken. Leerproblemen of achterstand worden door gebrek aan motivatie en zelfvertrouwen alleen maar groter.

Remedial Teaching kan hierin een oplossing bieden!

Ik ben Mariƫtte Feenstra-Sas, specialist leren en behandelaar dyslexie en dyscalculie. Ik heb ervaring met AD(H)D, Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) en Hoogbegaafdheid.

Mijn achtergrond is Ecologische Pedagogiek. Dat betekent dat ik de hele omgeving, die van invloed is op het kind, bij de begeleiding betrek. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen school, leerling en ouders.

Aviover is mijn praktijk voor Remedial Teaching van leerlingen in de leeftijd van 8 tot 18 jaar.

Remedial teaching is meer dan bijles! Het is tevens coaching waarbij het bevorderen van zelfvertrouwen en leermotivatie van de leerling staat centraal staat. Hierbij wordt er niet gekeken naar de problemen, maar juist naar de mogelijkheden.

De begeleiding is oplossingsgericht, waarbij de leerling uitgedaagd wordt om te denken vanuit mogelijkheden en om te kijken wat al goed gaat.


“Als iets niet werkt, leer ervan en doe iets anders.” “Als iets wel (of beter) werkt, doe er meer van.” “Als iets blijkt te werken, leer het (van/aan) iemand anders.”

Cauffman, L. & Dijk, D. van. (2009)