Aviover, Praktijk voor Remedial Teaching

Met plezier naar school!

Werkwijze

Telefoon: 06 486 820 72

 

E-mail: mfeenstra@aviover.nl

 

Na het eerste contact vindt een intakegesprek plaats met de leerling, ouders en/of de school. Daarin worden zaken verduidelijkt als: wat is de hulpvraag, welke verwachtingen zijn er en past de vraag bij wat er geboden kan worden?

 

Mogelijk wordt er een aanvullend onderzoek uitgevoerd of doorverwezen naar een andere deskundige, zoals een psycholoog of orthopedagoog.

 

Hierna wordt een handelingsplan opgesteld. Dit handelingsplan wordt gebruikt als uitgangspunt voor de Remedial Teaching.

 

Tijdens de uitvoering is er met betrokkenen regelmatig voortgangsoverleg. Zo nodig wordt tussentijds het handelingsplan bijgesteld.

 

Aan het eind van de periode, van 10 sessies, wordt een verslag gemaakt van de afgelopen periode. Dit verslag wordt besproken met de leerling, ouders en eventueel met de school. Hierbij wordt ook bekeken of een nieuwe begeleidingstermijn wenselijk is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Aviover, Met plezier naar school!

Tekstvak: Bedankt voor alle jaren hulp!
Einddoel behaald, HAVO!

Leerling met dyslexie