Aviover, Praktijk voor Remedial Teaching

Met plezier naar school!

Over Aviover

 

Telefoon: 06 486 820 72

 

E-mail: mfeenstra@aviover.nl

 

Aviover biedt behandeling voor dyslexie en dyscalculie,  waarin het bevorderen van leermotivatie en zelfvertrouwen van de leerling centraal staat. Hierbij wordt er niet gekeken naar de onmogelijkheden, maar juist naar de mogelijkheden van de leerling.

 

Aviover heeft ervaring in begeleiding van leerlingen met leer– en/of gedragsproblemen, zoals Autisme Spectrum Stoornissen, AD(H)D. leermotivatie en faalangst.

 

Begeleiding wordt altijd op maat aangeboden. Vanuit de hulpvraag van school, de leerling of de ouders, zodat er vlot en effectief gehandeld kan worden.\

 

Aviover helpt het kind over de hobbels van het leerpad.

 

 

Aviover, Met plezier naar school!

Tekstvak: Ik zit op een speciale school voor blinde en slechtziende kinderen. Mariėtte helpt mij met begrijpend lezen, rekenen, biologie, mindmappen en huiswerk plannen.
Ook hebben we samen gewerkt aan een boekje; waarmee ik iets heb geleerd over autisme; over wat mijn sterkste kant was of niet. Ik vind het leuk dat Mariėtte me helpt. We hebben ook nog met geld gewerkt en gemeten.

Ik vind het goed dat Mariėtte dingen duidelijk aan me uitlegt.

Leerling uit het VSO