Werkwijze

 

Na het eerste contact vindt een intakegesprek plaats met de leerling en/of de ouders. Daarin worden zaken verduidelijkt als: wat is de problematiek, welke verwachtingen zijn er en past de hulpvraag bij wat er geboden kan worden?

 

Mogelijk wordt er een aanvullend onderzoek uitgevoerd of doorverwezen naar een andere deskundige, zoals een psycholoog of orthopedagoog.

 

Hierna wordt er samen met ouders, school en eventuele andere deskundigen een handelingsplan opgesteld.

 

Dit handelingsplan wordt gebruikt als het uitgangspunt voor de Remedial Teaching.

 

Tijdens de uitvoering is er met betrokkenen regelmatig voortgangsoverleg. Zo nodig wordt tussentijds het handelingsplan bijgesteld.

 

Aan het eind van de periode wordt een verslag gemaakt van de afgelopen periode. Dit verslag wordt besproken met de leerling, ouders en eventueel met de school. Hierbij wordt ook bekeken of een nieuwe begeleidingstermijn wenselijk is. 

 

Een begeleidingstermijn bestaat uit 10 sessies.