Over Aviover

 

 

De naam Aviover is voortgekomen uit de bekende leestoets AVI, die gebruikt wordt om het leesniveau van een leerling te bepalen.

 

Aviover biedt behandeling voor dyslexie. Deze bestaat uit het verbeteren van de lees– en spellingvaardigheid,  waarin het bevorderen van leesmotivatie en zelfvertrouwen van de leerling centraal staat.

 

Aviover heeft ervaring in begeleiding van leerlingen met leer– en/of gedragsproblemen, zoals Autisme Spectrum Stoornissen, AD(H)D. leermotivatie en faalangst.

 

Hierbij wordt er niet gekeken naar de onmogelijkheden, maar juist naar de mogelijkheden van de leerling.

 

Begeleiding wordt altijd op maat aangeboden. Vanuit de hulpvraag van school, de leerling of de ouders, zodat er vlot en effectief gehandeld kan worden.

 

Aviover helpt het kind over de hobbels van het leerpad.